Olaf Bar email: bar@up.krakow.pl


aktualne dyżury na stronie Instytutu Informatyki


inne terminy po wcześniejszym kontakcie email